XE TẢI HẠNG NHẸ

Hiển thị tất cả 8 kết quả

640.000.000 
 • Tải trọng: 1850 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4550 x 1710 x 1860 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
650.000.000 
 • Tải trọng: 1850 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4540 x 1740 x 1870 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
688.000.000 
 • Tải trọng: 3500 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5210 x 2020 x 1890 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
693.000.000 
 • Tải trọng: 3450 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5200 x 2020 x 1880 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
688.000.000 
 • Tải trọng: 3450 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5090 x 2040 x 400/- mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
530.000.000 
 • Tải trọng: 2500 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4320 x 1820 x 1670 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
700.000.000 
 • Tải trọng: 3450 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4540 x 2060 x 1845 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
395.000.000 
 • Tải trọng: 1410 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3130 x 1620 x 1820 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km