XE TẢI HẠNG NHẸ DƯỚI 5 TẤNXem tất cả

395.000.000 
 • Tải trọng: 1410 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 3130 x 1620 x 1820 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
700.000.000 
 • Tải trọng: 3450 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4540 x 2060 x 1845 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
530.000.000 
 • Tải trọng: 2500 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4320 x 1820 x 1670 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
640.000.000 
 • Tải trọng: 1850 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4550 x 1710 x 1860 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km

XE TẢI HẠNG TRUNG 5 - 10 TẤNXem tất cả

715.000.000 
 • Tải trọng: 7300 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5840 x 2110 x 2090 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
685.000.000 
 • Tải trọng: 6800 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 4920 x 2050 x 1880 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
750.000.000 
 • Tải trọng: 4450 kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5760 x 2040 x 1970 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
748.000.000 
 • Tải trọng: 4700 Kg
 • Động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
 • Kích thước thùng: 5760 x 2050 x 1970 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km

XE TẢI HẠNG NẶNG TRÊN 10 TẤNXem tất cả

1.775.000.000 
 • Tải trọng: 14.850 kg
 • Động cơ: Động cơ Diesel HINO J08E - WD
 • Kích thước thùng: 9430 x 2360 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
1.750.000.000 
 • Tải trọng: 14300 kg
 • Động cơ: Động cơ Diesel HINO J08E - WD
 • Kích thước thùng: 9430 x 2360 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
1.705.000.000 
 • Tải trọng: 14900 kg
 • Động cơ: Động cơ Diesel HINO J08E - WD
 • Kích thước thùng: 7700 x 2345 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km
1.685.000.000 
 • Tải trọng: 15400 kg
 • Động cơ: Động cơ Diesel HINO J08E - WD
 • Kích thước thùng: 7760 x 2360 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000 km